Política de privacitat

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (d’ara endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD), t’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les teves dades personals a través d’aquesta pàgina web.

 1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Mitjançant aquesta pàgina web, podràs contractar allotjaments propietat de diverses societats. Per tant, segons l’allotjament pel qual t’interessis, el responsable del tractament de les dades recollides podrà ser un dels següents:

Propietats ubicades a Barakaldo (Bilbao):

Adreça de la propietat: carrer La Dinamita 16 Portals A i B, 17 Portals A i B, 18 Portals A i B, 19 Portals A i B, i 20 Portals A i B.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barakaldo I (d’ara endavant, Be Casa Essential Barakaldo) amb CIF B44658250.

Adreça del responsable: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer La Dinamita, 26, Barakaldo (Biscaia).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barakaldo II (d’ara endavant, Be Casa Essential Barakaldo Río) amb CIF B44658078.

Adreça del responsable: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Propietats ubicades a València (València):

Adreça de la propietat: carrer Vicent Pallardo, 101, de Torrent, València.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Torrent I (d’ara endavant, Be Casa Essential Torrent) amb CIF B44664787.

Adreça del responsable: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer de Toquio, 64, 1, de Torrent (València).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Torrent II (d’ara endavant, Be Casa Essential Torrent Park) amb CIF B44664977.

Adreça del responsable: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Propietats ubicades a Madrid (Madrid):

Adreça de la propietat: carrer Pilar Bardem, 1, de Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Montecillos (d’ara endavant, Be Casa Essential Rivas Residencial) amb CIF B44658300.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer Ferenc Puskas, 245; 247; 249; 251 (portals); 241 (garatge); 243 (davant de façana), de Madrid.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Alda II (d’ara endavant, Be Casa Essential Cañaveral) amb CIF B44658391.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: avinguda de la Constitución, 263, de Torrejón d’Ardoz (Madrid).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Torrejón I (d’ara endavant, Be Casa Essential Torrejón) amb CIF B44664530.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer Mijail Gorbachov, 1, de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Torrejón II (d’ara endavant, Be Casa Essential Torrejón Nobel) amb CIF B44664670.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer Alcalde Antonio Pariente Cuesta, 11, A i B, de Valdemoro (Madrid).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Infanta VII (d’ara endavant, Be Casa Essential Valdemoro) amb CIF B44664852.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer de las Poderosas 38, 40, 42 i 44 (portals) i 36 (garatge) de Madrid.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barajas I (d’ara endavant, Be Casa Essential Barajas) amb CIF B44702322.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer de Venus, 9 i 11 (portals) i 13 (garatge) de Madrid.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barajas II (d’ara endavant, Be Casa Essential Barajas Aeroport) amb CIF B44702421.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer de Géminis, 37, 39, 41 i 43 (portals) i 45 (garatge). Carrer de Iberia, 2 (garatge), de Madrid.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barajas III (d’ara endavant, Be Casa Essential Barajas Plaza) amb CIF B44702504.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer de Iberia 8, 10, 12 i 14 (portals) i 6 (garatge).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Barajas IV (d’ara endavant, Be Casa Essential Barajas Bulevar) amb CIF B44702561.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Propietats ubicades a Sevilla (Andalusia):

Adreça de la propietat: carrer Laos, 5, Sevilla.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Malaysia (d’ara endavant, Be Casa Essential Malaysia) amb CIF B44702637.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer Juan Gil, 3 (Bloc 1) i carrer María Bohorquez, 4 (Bloc 2).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Reina II (d’ara endavant, Be Casa Essential Sevilla Este) amb CIF B44702744.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: carrer Nueva Delhi, 6 (accés portal 1) i carrer Japón, 18 (accés al portal 2).

Identitat del responsable: GSVC Thunder Laos (d’ara endavant, Be Casa Essential Laos) amb CIF B44702892.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat:

Carrer Hermenegildo Casas Giménez, 5.

 • Carrer María de Virués, 1.
 • Carrer Juan Gil, 4.
 • Carrer Cipriano Valera, 27.
 • Plaça Francisca de Chaves, 1.

Identitat del responsable: GSVC Thunder Reina I (d’ara endavant, Be Casa Essential Sevilla Reina) amb CIF B44703007.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Propietats ubicades a Màlaga (Andalusia):

Adreça de la propietat: carrer Poeta Muñoz Rojas, 5-7, de Màlaga.

Identitat del responsable: GREENHAVEN INVEST, SL (d’ara endavant, Be Casa Essential) amb CIF B44695948.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Adreça de la propietat: avinguda Octavio Paz, 12, de Màlaga.

Identitat del responsable: LINDENHILL INVEST, SL (d’ara endavant, Be Casa Essential) amb CIF B44696052.

Adreça: carrer del Príncipe de Vergara, 112, Planta Quarta, 28002 Madrid.

Aquests responsables, en tot cas, seran considerats com a responsables independents d’acord amb el previst a l’article 4.7 del RGPD. Podràs contactar amb el responsable del tractament a través de l’adreça: privacy@greystar.com

 1. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals i quina és la legitimació per al seu tractament?

A Be Casa Essential utilitzarem les dades personals recopilades a través dels formularis i les que derivin de l’ús d’aquesta pàgina web i de la teva relació amb el responsable del tractament de les teves dades amb les finalitats següents:

 • Formulari de contacte: després de rebre la teva petició, contactarem amb tu per gestionar la teva petició de contacte, això és amb caràcter enunciatiu no limitatiu, donar resposta a qualsevol dubte o consulta que tinguis en relació amb els nostres productes o serveis. La base legal que legitima aquest tractament és l’interès legítim (art. 6.1 f) del RGPD) en poder donar resposta a una petició sol·licitada per part teva de manera que, en cap cas, es podrà considerar que els teus interessos es veuran afectats.
 • Formulari de sol·licitud de reserva d’allotjament de llarga estada i/o coliving: tramitar la seva petició de reserva de l’allotjament. La base legal que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte d’acord amb l’article 6.1 b) del RGPD, entenent com a tal les condicions de reserva acceptades en el moment de formalitzar la reserva per a l’allotjament. El tractament de les seves dades és necessari per a la correcta execució del servei contractat. Quan rebem aquesta documentació, el responsable del tractament procedirà a valorar la seva sol·licitud per tal d’assegurar que podrà fer front al pagament de l’allotjament contractat. En cas que es determini que no reuneix les condicions establertes pel mateix, la seva petició de reserva d’allotjament podria ser denegada o bé sol·licitar-li que ens aporti algun tipus d’aval o garantia, si escau, atenent el cas concret, Be Casa Essential podrà tractar aquesta informació proporcionada per tal de garantir el pagament de l’allotjament contractat. L’interessat no es pot oposar al fet que l’interessat dugui a terme aquest tractament a causa de l’existència de motius legítims imperiosos del responsable del tractament.
 • Organització de visites a l’allotjament: en cas que ens facis arribar el teu interès a visitar un allotjament, les dades facilitades seran tractades per tal de gestionar la visita a la propietat desitjada. La base legal que legitima aquest tractament és l’aplicació de mesures precontractuals arran de la teva petició d’acord amb l’article 6.1 b) del RGPD entenent-se com que compta amb un interès a contractar els serveis d’allotjament d’algun dels actius dels responsables. El tractament de les teves dades és necessari per a la correcta execució de la visita.
 • Formulari “Deixa les teves dades i t’avisem” i Enviament d’informació comercial: en cas que ho consentis expressament, les teves dades podran ser tractades per a l’enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre un servei de l’allotjament pel qual t’has interessat, així com sobre altres productes, serveis i/o promocions de Be Casa Essential. La base legal que legitima el tractament de les teves dades personals és el teu consentiment exprés (art. 6.1 a) del RGPD). T’informem que, en qualsevol moment, podràs revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Comunicació de dades a empreses del Grup: en cas que ho consentis, les teves dades podran ser comunicades a empreses del Grup Greystar perquè puguin enviar-te informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes o serveis similars als contractats amb el seu responsable de tractament. Aquestes empreses ofereixen serveis d’allotjament de diferents tipologies. Pots consultar les entitats del Grup Greystar a la URL següent: https://www.greystar.com. La base legal que legitima el tractament de les teves dades personals és el teu consentiment exprés (art. 6.1 a) del RGPD). En cas que vulguis revocar el teu consentiment per a aquesta finalitat, pots fer-ho en qualsevol moment, traslladant la teva petició a privacy@greystar.com.
 • Enviar-te enquestes: per conèixer la teva opinió en relació amb els productes contractats i/o serveis prestats per Be Casa Essential. La base legal que legitima el tractament de les teves dades és l’interès legítim de Be Casa Essential (art. 6.1 f) del RGPD), per avaluar el teu nivell de satisfacció en relació amb els productes contractats i/o serveis prestats, a efectes de millorar processos i serveis de Be Casa Essential. En aquest sentit, després de realitzar la corresponent anàlisi, Be Casa Essential ha considerat que els teus interessos com a afectat no estan perjudicats, ja que mitjançant les enquestes podràs reportar la teva experiència amb Be Casa Essential, cosa que podrà beneficiar en un futur l’atenció rebuda.
 1. Quines dades personals tractem?

Per complir les finalitats detallades a l’apartat anterior, a Be Casa Essential tractarem principalment dades identificatives i de contacte, com són el teu nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic que ens hagis facilitat, així com qualsevol altra informació relacionada amb la teva petició de reserva.

En cas que facis una reserva d’un allotjament de llarga estada, et demanarem informació addicional que ens permeti valorar la teva solvència per afrontar el pagament de l’allotjament que pretens reservar. Per això, et podrem sol·licitar que ens aportis certa documentació de tipus econòmic (nòmines, declaracions IVA, en el seu cas aval o garantia d’un tercer, etc.).

 1. A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

T’informem que Be Casa Essential no comunicarà les teves dades personals a tercers, excepte en compliment d’obligació legal.

No obstant això, es podran comunicar a les empreses del Grup Greystar perquè puguin enviar-li informació comercial, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes o serveis similars als contractats amb el responsable del tractament sempre que ho hagis consentit. Aquestes empreses ofereixen serveis d’allotjament de diferents tipologies. Pots consultar les entitats del Grup Greystar a la següent URL: https://www.greystar.com

D’altra banda, per poder-te prestar els nostres serveis, t’informen que requerim el suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers podran tenir accés a les teves dades i actuaran en nom nostre i pel nostre compte, seguint les nostres instruccions, i en cap cas no disposaran de les teves dades per a finalitats pròpies.

 1. Per quant de temps conservarem les teves dades personals?

Be Casa Essential conservarà les teves dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir.

En aquells casos en què s’acabi contractant algun dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web, la teva informació personal serà tractada mentre sigui necessari per prestar-te el servei i, tan bon punt deixis de comptar amb la consideració d’usuari dels nostres allotjaments, seran degudament bloquejades durant el termini de 5 anys. Transcorregut aquest període en què no es poden derivar més responsabilitats legals pel servei ofert, les teves dades seran suprimides de forma definitiva.

Pel que fa a les dades personals proporcionades per a fins comercials, es conservaran mentre no ens revoquis el consentiment.

 1. Quins són els teus drets com a titular de les dades?

T’informem que tens drets en relació amb el tractament de les teves dades personals, com són l’accés a les teves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, a oposar-vos-hi, així com el dret a la portabilitat de les dades segons els termes previstos a la legislació de protecció de dades vigent. Pots exercir els teus drets contactant a través de privacy@greystar.com indicant clarament el dret que vols exercir.

L’exercici d’aquests drets serà gratuït, excepte quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives.

En cas que consideris que Be Casa Essential no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podràs presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la pàgina web www.aepd.es.

Data d’actualització: març de 2023